Hotline: 1800 556890

Danh mục

SỐ 41: HÀNH TRÌNH BE&C – KHI SẮC MÀU LÊN TIẾNG

Paintmart – Bewin - sứ mệnh mở đường

Chuyến đến thăm và trò chuyện Paintmart - Siêu thị sơn số 1 Việt Nam để lại cho ekip nhiều ấn tượng sâu sắc. Chúc Paintmart sơn Bewin luôn phát triển mạnh mẽ và vững bước thành công trên hướng kinh doanh của mình.

Cùng Be&C ngắm nhìn lại những khung cảnh đẹp của Sài Gòn hoa lệ, hình ảnh trong cuộc của trò chuyện đầu xuân 2023 của ekip và Paintmart - Bewin.

#Bewin_paint #Siêu_thị_sơn_số_1_Việt_Nam #Paintmart #Hồ_Chí_Minh

SỐ 41: HÀNH TRÌNH BE&C – KHI SẮC MÀU LÊN TIẾNG