Hotline: 1800 556890

Danh mục

SỐ 28: HÀNH TRÌNH BE&C – KHI SẮC MÀU LÊN TIẾNG

Số 28: Sơn Behr Thủy Tùng – Mở Rộng Thị Trường – Làm đẹp Quê hương

Ekip đến thăm NPP Thủy Tùng với cơ duyên hợp tác cùng sơn Behr rất đặc biệt. Hợp tác cùng sơn Behr Lai Châu gần 10 năm, NPP Thủy Tùng mong muốn mở rộng thị trường, xây dựng uy tín, phát triển lớn mạnh sơn Behr tại Tiền Hải, Thái Bình để tô điểm và làm đẹp cho quê hương.

Ekip cùng NPP Thủy Tùng ghé thăm nhà thờ Bác Trạch - Thánh đường mang vẻ đẹp nguy nga, lộng lẫy, tráng lệ như một lâu đài. Và cùng đến thăm các công trình trọng điểm đã sử dụng sơn Behr - Gia đình gấu tại Tiền Hải, Thái Bình.

Chương trình phát sóng trực tiếp trên 3 fanpage:

- https://www.facebook.com/viglacerapaint/

- https://www.facebook.com/Behrvietnam/

- https://www.facebook.com/bewinvietnam/

SỐ 28: HÀNH TRÌNH BE&C – KHI SẮC MÀU LÊN TIẾNG