Hotline: 1800 556890

Danh mục

SỐ 25: HÀNH TRÌNH BE&C – KHI SẮC MÀU LÊN TIẾNG

Số 25: Nhân duyên hợp tác – Đúng người đúng thời điểm

Ekip ghé thăm Hệ thống - NPP Việt Huynh sơn Bewin tại Quỳnh Phụ, Thái Bình. Cơ duyên hợp tác cùng sơn Bewin - NPP Việt Huynh tiên phong đưa sơn Bewin đến thị trường Thái Bình. NPP Việt Huynh cùng hệ thống các đại lý đang phát triển lớn mạnh tại Quỳnh Phụ nói riêng và tỉnh Thái Bình nói chung.

Đến thăm Đền A Sào thờ Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn qua sự hướng dẫn, giới thiệu của Hệ thống NPP Việt Huynh.

     

     

     

     

     

SỐ 25: HÀNH TRÌNH BE&C – KHI SẮC MÀU LÊN TIẾNG