Hotline: 1800 556890

Danh mục

HÃNG SƠN ĐÔNG Á - TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ, NÂNG CAO NĂNG LỰC SẢN XUẤT

Theo Báo cáo tài chính bán niên soát xét 6 tháng đầu năm 2021, doanh thu ghi nhận 188 tỷ đồng tăng 40% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán chỉ ghi nhận sự tăng nhẹ 33% khi đạt chỉ 50,2 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận gộp (LNG) đạt đến 61 tỷ đồng tăng 55%, biên LNG ghi nhận 44% tăng 4%.

 

Hoạt động kinh doanh khởi sắc 6 tháng đầu năm 2021

Theo Báo cáo tài chính bán niên soát xét 6 tháng đầu năm 2021, doanh thu ghi nhận 188 tỷ đồng tăng 40% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán chỉ ghi nhận sự tăng nhẹ 33% khi đạt chỉ 50,2 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận gộp (LNG) đạt đến 61 tỷ đồng tăng 55%, biên LNG ghi nhận 44% tăng 4%.

Nhờ việc giảm chi phí lãi vay và chi phí Quản lý Doanh nghiệp tối đa, lợi nhuận trước thuế đạt 14,5 tỷ đồng tăng 247% so với 6 tháng 2020. Tỷ suất lợi nhuận ròng vọt lên mức 20,5% cao hơn các doanh nghiệp cùng ngành.

Chào bán ra công chúng tỷ lệ 1:1, mở rộng sản xuất kinh doanh

Công ty vừa thông qua việc triển khai phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 115 tỷ đồng lên 230 tỷ đồng. Theo đó HDA sẽ chào bán 11,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu ( tương ứng tỷ lệ 1:1), giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến hoàn thành trong quý IV/2021 hoặc quý I/2022. Số tiền huy động được từ đợt chào bán sẽ dùng để đầu tư vốn vào Công ty CP Bewin & Coating Vietnam và bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Mặc dù toàn bộ nền kinh tế vẫn đang chịu nhiều áp lực từ dịch bệnh Covid-19 với nhiều diễn biến khó lường, tuy nhiên với các tín hiệu tích cực liên quan đến các chính sách nởi lỏng giãn cách và mở cửa kinh tế của nhà nước dự kiến sẽ làm bùng nổ trở lại của ngành xây dựng và thị trường bất động sản. Trong các tháng cuối năm, Công ty sẽ tiếp tục phát triển thị trường, mở rộng quy mô nhà máy, nâng cao năng lực sản xuất để đáp ứng nhu cầu tăng mạnh của mùa xây dựng cuối năm.

Với tình hình kinh doanh tích cực, lợi nhuận tăng trưởng 4 quý liên tiếp, cổ phiếu HDA đã ghi nhận mức tăng ấn tượng từ 10.000 đồng/cổ phiếu lên 25.600 đồng/cổ phiếu trong giai đoạn 1/7/2021 đến 17/10/2021.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Phòng quan hệ Nhà đầu tư

Email: dongapaint@fpt.vn

HÃNG SƠN ĐÔNG Á - TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ, NÂNG CAO NĂNG LỰC SẢN XUẤT
Đánh dấu: tin tức